Pátek, Duben 12 2019

   
Arteterapie - nová skupina
01/03/2019 - 10:00 - 01/03/2020 - 10:30
Praha 6, Meziškolská 2 - Denní sanatorium Fokusu Praha

Sestavujeme novou arteterapeutickou skupinu! Přihlaste se.

Skupina bude uzavřená, poběží jeden rok
od března 2019 vždy ve středu v 10.00 h.

 

 
Before 09
11/04/2019 - 09:00 - 12/04/2019 - 16:30
DA Praha, Belgická 22, Praha 2

16 hodin - 2 dny

akreditace MPSV

Také se občas setkáváte s klienty, se kterými je velmi obtížné se domluvit? Běžně užívané formy komunikace se u nich míjejí účinkem, komunikace s nimi bývá velmi nepříjemná, stále "cítíte ve vzduchu" blížící se konflikt... Tito klienti bývají problematičtí i ve vztahu k ostatním klientům, vnášejí do společenství neklid a napětí, často vyvolávají spory a hádky.

V kurzu se seznámíte se základní typologií těchto problematických klientů. Dozvíte se, jak s nimi komunikovat, abyste omezili vznik nepříjemných a napjatých situací, a dostete tipy, jak omezit negativní dopady chování těchto klientů.

 
09
12/04/2019 -
09:00 - 16:30
Občanský klub, Hybešova 65a, Brno

Kurz s akreditací MŠMT ČR pro učitele základních a mateřských škol, pro učitele speciálních škol, asistenty pedagoga, speciální pedagogy, psychology, vychovatele školských zařízení, výchovné poradce a pedagogy volného času.

HANDLE® (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení) je neurovývojová terapie, která vychází z poznatků o plasticitě mozku a vlivu stresu na učení. Prostřednictvím organizovaného pohybu a stylu interakce se snaží organizovat nervový systém, omezit stres a podpořit proces učení v každém věku. Hledá takové formy aktivit, které jsou pro člověka příjemné, motivující a pokud možno zábavné. HANDLE vytvořila Judith Bluestone, která sama překonala řadu neurovývojových obtíží i ochrnutí po úrazu mozku a stala se uznávanou a oceňovanou terapeutkou a lektorkou.