Čtvrtek, Duben 11 2019

   
Arteterapie - nová skupina
01/03/2019 - 10:00 - 01/03/2020 - 10:30
Praha 6, Meziškolská 2 - Denní sanatorium Fokusu Praha

Sestavujeme novou arteterapeutickou skupinu! Přihlaste se.

Skupina bude uzavřená, poběží jeden rok
od března 2019 vždy ve středu v 10.00 h.

 

 
Before 09
28/01/2019 - 09:30 - 11/04/2019 - 12:00
Praha 6, Meziškolská 2, Denní sanatorium Fokusu Praha

Další běh tříměsíčního stacionáře začne v Denním sanatoriu v Centru Břevnov od 28.1.2019.
Poběží 11 týdnů, frekvence programu je 3 dny v týdnu.

Můžete se přihlašovat, domluvíme si s vámi úvodní setkání.
Kontakt: tel.777 800 387 nebo 2333 54547. Mail milicevicova@fokus-praha.cz

 

 
09
11/04/2019 -
09:00 - 17:30
SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice

Po dvou letech jsme se rozhodli uspořádat II. jihočeskou konferenci o autismu s trochu odlišným názvem: ‚Autismus ze všech stran‘, který symbolizuje spektrum přednášejících, kteří na konferenci vystoupí, neboť se jedná o odborníky z jiných krajů a všech možných koutů České republiky. Klademe si za cíl předání poznatků pro práci s lidmi s PAS a  jejich rodinami. Tentokrát je naším cílem ‚přivézt‘ do Jižních Čech poznatky odborníků z jiných regionů a vyměnit si navzájem zkušenosti, příklady dobré praxe.

 
11/04/2019 - 09:00 - 12/04/2019 - 16:30
DA Praha, Belgická 22, Praha 2

16 hodin - 2 dny

akreditace MPSV

Také se občas setkáváte s klienty, se kterými je velmi obtížné se domluvit? Běžně užívané formy komunikace se u nich míjejí účinkem, komunikace s nimi bývá velmi nepříjemná, stále "cítíte ve vzduchu" blížící se konflikt... Tito klienti bývají problematičtí i ve vztahu k ostatním klientům, vnášejí do společenství neklid a napětí, často vyvolávají spory a hádky.

V kurzu se seznámíte se základní typologií těchto problematických klientů. Dozvíte se, jak s nimi komunikovat, abyste omezili vznik nepříjemných a napjatých situací, a dostete tipy, jak omezit negativní dopady chování těchto klientů.

 
11/04/2019 -
09:00 - 16:20
Česká alzheimerovská společnost, Šimůnkova 1600, Praha 8

Druhý den intenzivního dvoudenního 16-hodinového kurzu pro rodinné pečující. Kurz nabízí hlubší pochopení problematiky i praktické návody, které těží z naší každodenní praxe a ze zkušeností našich klientů – tak, aby Vám co nejvíce ulehčily péči o blízkého.

 
13
11/04/2019 - 13:00
Domv pro seniory Háje, K Milíčovu, Praha 4 Háje

Již IV. ročník pořádá Parkinson-Help z.s. s DS Háje pro všechny nemocné Parkinsonovou nemocí u příležitosti Světového dne Parkinsonovy nemoci.

Snažíme se, aby se měli možnost zapojit i ti, pro něž je mobilita obtížná. To je důvod, proč si tento den připomínáme společně s nemocnými Parkinsonovou nemocí právě v DS Háje, který se o tuto skupinu nemocných stará.