Aktuálně

Vycházky během dočasné pracovní neschopnosti a další novinky v nemocenském pojištění

01.01.2012 14:49

Významnou změnou od roku 2012 je přesně vymezená úprava vycházek dočasně práceneschopného. Ošetřující lékař může vycházky nově povolit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Rozhodnutí, zda se vycházky vymezí na konkrétní časový úsek nebo několik konkrétních časových úseků, je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře.

Alternativní konference pro zrakově postižené na GoogleGroups.com

13.04.2008 15:56
Valná většina zrakově postižených využívá bohatou nabídku konferencí na serveru Braillnet  a konference Fanda, zřizované Centrem Tereza. Přesto vznikly další alternativní konference, a to na Google – Skupiny. Zatím ve většině z nich není tak živo jako v těch tradičních, ale i právě proto by do nich autor obšírného příspěvku Miloš Šmíd rád přilákal nejen zájemce se zrakovým postižením.

Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér

06.02.2008 15:12
Národní památkový ústav  dal na svých webových stránkách k dispozici ke stažení publikaci Milana Janča a kolektivu Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér. Obsahuje popis vybraných nemovitých kulturních památek přístupných pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Přehled legislativy pro neziskovky

27.05.2007 14:34

Praktický přehled všech zákonných norem, které se týkají působení neziskových organizací, připravilo Centrum pro výzkum neziskového sektoru.

Stránky