Zpráva o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014 v roce 2011

14.01.2013 21:07

Zpráva popisuje jak plní opatření Národního plánu jednotlivé resorty. Z 85 opatření, která se mají plnit průběžně nebo měla být splněna do 31. 12. 2011, bylo splněno nebo průběžně plněno 74 opatření. Nepodařilo se splnit/plnit 8 opatření a 3 opatření byla splněna částečně. U nesplněných nebo částečně splněných opatření byl navržen posun termínu jejich realizace zpravidla do 31. 12. 2012.

Klíčová slova: