Zlínský kraj ocení pracovníky v sociálních službách i pečující osoby

Lidé mohou podávat nominace do 12. července 2022.

Vyhlášení anket Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje a Ocenění pečujících osob Zlínského kraje (kategorie pečující osoba) schválili krajští radní. Nominace je možno posílat na krajský úřad. Předání ocenění proběhne v druhé polovině letošního roku.

„Uznání Pracovník roku v sociálních službách udělujeme pracovníkům za významný přínos v oblasti poskytování sociálních služeb, konkrétně za jejich aktivní, dlouhodobou a obětavou činnost. Smyslem ankety je morální uznání a posílení prestiže jejich povolání,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.

Podaný návrh musí obsahovat vyplněný nominační formulář včetně příloh, profesní životopis navrhovaného kandidáta a podrobné zdůvodnění podávaného návrhu. Nominace lze podávat do 12. července 2022. Pro letošní rok se předpokládá udělení ocenění pěti pracovníkům, kterým bude předán finanční dar ve výši 15 tisíc korun. Vyhlášení výsledků ankety a předání ocenění by se mělo uskutečnit v září nebo říjnu 2022 ve Zlíně.

„U ankety Ocenění pečujících osob je nosnou myšlenkou zviditelnění a podpoření pečujících osob. Těmi se rozumějí osoby pečující v domácím prostředí o blízkého člověka, který potřebuje ze zdravotních důvodů pomoc druhých, a to bez ohledu na věk a diagnózu,“ doplnila Hana Ančincová.

Podaný návrh musí obsahovat vyplněný nominační formulář včetně příloh, podrobné zdůvodnění podávaného návrhu, výslovný souhlas osoby, o kterou je pečováno (případně jejího zákonného zástupce či opatrovníka) se zpracováním citlivých údajů a minimálně jeden podpůrný referenční dokument. Pro letošní rok se předpokládá udělení ocenění třem osobám, spojené s finančním darem 15 tisíc korun. Vyhlášení výsledků ankety a předání ocenění by mělo proběhnout v listopadu 2022.

Výzvy a další informace k oběma anketám, včetně toho, jakým způsobem lze nominace podávat, je možno najít na webových stránkách Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/oceneni-ankety-souteze-cl-3571.html

Zatímco pracovníky v sociálních službách oceňuje kraj každý rok, u ankety Ocenění pečujících osob se ob jeden rok střídají kategorie pečující osoba a pěstoun. V příštím roce tak kraj ocení pěstouny.

Zdroj: Zlínský kraj

Klíčová slova: