Zlepšení pro cestující se zdravotním postižením

Na základě novely zákona o drahách byla zkrácena minimální lhůta pro objednání asistence v železniční přepravě z dosavadních 48 na 36 hodin před plánovaným odjezdem vlaku.

Cestující se zdravotním postižením mohou nově objednávat asistenci v železniční přepravě v minimální lhůtě 36 hodin před plánovaným odjezdem vlaku. Došlo tak ke zkrácení této lhůty z dosavadních 48 hodin. Jednotliví dopravci si ale mohou dle svých možností nastavit i kratší lhůty.

Právní úprava byla přijata na základě evropského nařízení o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, které upravuje tuto lhůtu v délce 24 hodin. Jednotlivé členské státy však mohly až do 30. června 2026 využít výjimku, kterou uplatnila i Česká republika. Objednávat asistenci s 24 hodinovým předstihem i v ČR tak bude možné od 1. července 2026.

Asistence v železniční dopravě se poskytuje zajištěním pomoci cestujícím se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace při nástupu a výstupu do/z vlaku nebo zajištěním doprovodu k vlaku. Objednání předem je důležité jak z důvodu zajištění potřebného personálu, tak pro zajištění odpovídajícího technického vybavení, např. vagonu s přepravní plošinou či kupé pro vozíčkáře, příp. přepravní plošiny na nástupišti.

Zdroj: VVOZP

Klíčová slova: