Zkušenosti z rejstříkové praxe

Online kurz pořádá 25. března Sdružení NROS.

Kurz povede JUDr. Lenka Deverová, advokátka specializovaná na problematiku spolkového a nadačního práva, spoluautorka řady publikací o právní úpravě právnických osob dle nového občanského zákoníku.

Kurz proběhne online 25. března od 13 hodin.

Budeme si povídat o rozhodování orgánů NNO v době mimořádných opatření do 30.6.2021, o povinnosti vůči veřejnému rejstříku, co dělat, když nebyli zvoleni (jmenováni) členové orgánů, o možnostech změny zakladatelů, o vztahu statutárního, nejvyššího orgánu a kontrolního orgánu, o rozhodování a odpovědnost členů orgánů, veřejných sbírkách a dalších věcech v dané problematice.
 

Přihláška je na webu NROS.

Klíčová slova: