Život bez překážek v Pardubickém kraji

04.10.2012 21:27

Projekt nabízí bezplatnou komplexní podporu osobám se zdravotním postižením, především postiženým civilizačními chorobami, která jim umožní integraci na trh práce a tím také plnohodnotný život. Zapojit se mohou zájemci zejména ze Svitavska, ale i ze sousedních krajů.

Život bez překážek v Pardubickém kraji
Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/75.00002
Doba realizace projektu: 1. červenec 2012 až 30. červen 2014
Popis projektu
Projekt je určen pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o uchazeče o práci, kteří se potýkají s problémy, jako jsou: dlouhodobá nezaměstnanost, nízká sebedůvěra, nízká kvalifikace a motivace, chybějící schopnosti a dovednosti, snížená míra adaptability na nové prostředí, omezení vyplývající ze zdravotního postižení. Z toho vyplývá, že těžko hledají uplatnění na trhu práce. Projekt jim chce napomoci najít uplatnění na trhu práce.
Základním cílem projektu je tedy zajištění komplexní podpory osob se zdravotním postižením v Pardubickém kraji (regionu Svitavska), která jim umožní integraci na trh práce a tím také plnohodnotný život. Účelem je do tohoto procesu co nejvíce zapojit cílovou skupinu tak, aby sama postupně vytvářela lepší podmínky pro osoby se zdravotním postižením na trhu práce.
Komplexní podporu integrace osob se zdravotním postižením zajistíme prostřednictvím následujících aktivit:
1)  InHelp plánování

Aktivita zahrnuje plánování individuální pomoci. V rámci aktivity probíhají individuální konzultace s jednotlivými klienty z důvodu mapování jejich možností na trhu práce. Výstupem je sestavení individuálního a rizikového plánu uživatele.
2)  Kurzy Klíčových kompetencí
V aktivitě budeme realizovat kurzy se zaměřením na rozvoj pracovních dovedností klientů, potřebných pro získání a udržení zaměstnání.
Nabídka kurzů:
Sociální dovednosti
Pracovně právní minimum
Komunikace se zaměstnavatelem
Kurzy PC
3) Rekvalifikační kurzy
V rámci této aktivity budou zajištěny rekvalifikační kurzy, a to individuálně pro jednotlivé klienty dle jejich potřeb a možností.
Nabídka kurzů:
Operátor call-centra
Pracovník v sociálních službách
4) Job club
místo, kde mohou uživatelé využívat počítač, internet, telefon, k dispozici budou po celou dobu uživatelům pracovníci projektu
5) Podporované zaměstnání a InHelp podpora
Během aktivity budeme klientům poskytovat komplexní podporu a pracovní asistenci
v průběhu hledání a po nástupu do zaměstnání. Budeme spolupracovat s personální agenturou, která bude uživatelům vyhledávat a doporučovat zaměstnání.
Region
Pardubický kraj s možností přesahu do sousedních krajů s ohledem na to, že Svitavy jsou územně na okraji Pardubického kraje
Region Svitavska je vybrán i z důvodu úzké vazby členů potenciálního týmu na tuto oblast.
 
 
Kontakty:

Hana Švandová        
                       
hana.svandova@inhelp.cz, 776 121 806
Markéta Lamařová
                        marketa.lamarova@inhelp.cz, 776 121 055
Andrea Bělovská
                      andrea.belovska@inhelp.cz, 777 214 096
Martin Bělovský        
                        info@inhelp.czinfo@inhelp.cz, 774 602 021

 
Adresa:
InHelp, o.p.s.
Život bez překážek v Pardubickém kraji
Tyrše a Fügnera 7, 568 02 Svitavy
 
 
Klíčová slova: