Žitníková, Krása a Olejár píší stížnost úřadu ombudsmana a žádají o schůzku ke zdravotnictví

15.07.2012 13:26

Kvůli krokům Ministerstva zdravotnictví ČR, které významným způsobem zhoršují dostupnost zdravotní péče a mohou znamenat až porušení práva zaručeného Listinou základních práv a svobod, napsali ve středu 11. července 2012 společný dopis zástupkyni ombudsmana Jitce Seitlové předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása, prezident Svazu pacientů ČR Luboš Olejár a předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.

Zdůrazňují, že považují za nepřijatelné, aby se neustále zhoršovala dostupnost zdravotní péče. Jako konkrétní příklady takových kroků uvádějí připravované nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotní péče, poplatky za volbu lékaře, regulační poplatky bez časového omezení a jejich zvyšování, chystané uzavírání nemocnic.
Připomínají, že proti těmto záměrům pořádali nejrůznější protestní akce a dokonce bylo podáno trestní oznámení na ministra zdravotnictví Leoše Hegera.
Uvádějí, že prováděné i chystané kroky ve zdravotnictví zasahují nejen do Ústavy ČR, ale nejsou v souladu ani s Evropskou sociální chartou, Úmluvou o lidských právech a biomedicíně, Úmluvou o právech dítěte a Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením.
Kvůli závažnosti problémů žádají úřad ombudsmana o osobní projednání problematiky na schůzce, jejíž termín, vzhledem k dovoleným, navrhují v týdnu od 13. do 17. srpna 2012.
________________________________________________________________

Na stránkách NRZP ČR předseda Václav Krása uvádí, že již se vyskytují případy, kdy občané ve velmi vážném zdravotním stavu odcházejí na revers z nemocnice, neboť nejsou schopni zaplatit poplatky za lůžka. MZ ČR vůbec není schopno reflektovat současnou situaci některých skupin občanů v přístupu ke zdravotní péči.  Proto doporučuje následující postup:

Pokud nemáte již prostředky na zaplacení poplatků v nemocnici, nebo na doplatky za léky, prosím, abyste se obraceli přímo na pana ministra L. Hegera, MZ ČR, Palackého nám. 4, 128 02 Praha 2 a žádali jej o zodpovězení otázky jak máte vzniklou situaci řešit. Ministerstvo je povinno podle správního řádu Vám do 30 dnů odpovědět. Současně budu rád, když mi kopii dopisu panu ministrovi pošlete na moji e-mailovou adresu v.krasa@nrzp.cz.

Zároveň bych velmi uvítal, kdybyste napsali telefonní a e-mailové spojení na Vás a napsali, zda byste souhlasili s tím, abychom mohli Váš příběh použít v médiích. Vím, že se všichni bojíte vystupovat v médiích, ale v dnešním světě to jinak nejde. Proto Vás prosím o odvahu. V příloze Vám posílám tiskovou zprávu, kterou jsme dnes odeslali do médií, abychom je informovali o čem chceme jednat s úřadem ombudsmana.
Klíčová slova: