Zdravotně postiženým poskytl Letohrad dva byty v centru