Zdravotně postižení byli a stále jsou diskriminováni