Zásadní nesouhlas představitelů osob se sluchovým postižením s diskriminačním vládním návrhem novely vysílacího zákona

Představitelé Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel adresovali otevřený dopis ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi. Vyjadřují v něm zásadní nesouhlas s diskriminačním vládním návrhem novely  zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Novela by ještě zhoršila dosavadní stav, místo aby odstranila 20 let neřešené bariéry v přístupnosti osobám se sluchovým postižením u pořadů vysílaných komerčními televizemi. 

Vážený pane ministře,

dovolte nám, abychom Vás tímto způsobem informovali, že naše Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (dále ASNEP) zásadně nesouhlasí se zněním vládního návrhu novely zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který je nyní v Poslanecké sněmovně jako tisk č. 981/2020. 

Již 20 let máme bariérový přístup k pořadům vysílaným komerčními televizemi a očekávali jsme, že vládní novela vysílacího zákona tento stav napraví. Ve skutečnosti jej však naopak ještě zhoršuje.   

Ve sněmovním tisku 981/2020, kterým se novelizuje vysílací zákon, nejsou uvedena konkrétní a právně vymahatelná podrobná pravidla pro zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým postižením.

 Původní ustanovení v zákoně, které v praxi dosud působilo vážné aplikační potíže, mělo být v novele nahrazeno kvalitnějším zněním, vypracovaným v roce 2016 ve spolupráci s právníky z odboru vládní legislativy a podpořeným Radou pro rozhlasové a televizní vysílání i Kanceláří veřejného ochránce práv. Toto znění bylo připraveno v Poslanecké sněmovně k 1. čtení již v roce 2017, avšak z důvodu výměny tehdejší vlády se sněmovní tisk 934/2016 nestihl projednat.

Věřili jsme, že tato část zákona, týkající se zpřístupnění televizního vysílání osobám se sluchovým postižením, bude do návrhu novely zákona aplikována nyní. Místo toho však úředníci z MK ČR původní ustanovení zákona z návrhu novely jen odstranili a žádné nové nepřidali. 

Ve sněmovním tisku 981/2020 tedy není určeno, jaký podíl televizních pořadů má být v jakém konkrétním termínu zpřístupněn které skupině a kterými přístupovými službami. 

To odporuje mimo jiné Směrnici 2018/1808 EP a Rady (EU), která novelizuje předpisy poskytování audiovizuálních mediálních služeb a Směrnici 2019/882 EP a Rady (EU) o přístupnosti výrobků a služeb pro osoby se zdravotním postižením, Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením, jakož i dalším právním předpisům, mezinárodním i českým.

Text Úmluvy OSN také výslovně stanoví ve článku 30, odstavce 1: Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, uznávají právo osob se zdravotním postižením účastnit se kulturního života společnosti na rovnoprávném základě s ostatními a přijmou veškerá odpovídající opatření, aby osoby se zdravotním postižením: a) měly přístup ke kulturním materiálům v přístupných formátech; b) měly přístup k televizním programům, filmům, divadelním a jiným kulturním činnostem v přístupných formátech;“. 

Podle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením jsou všechny státy EU povinny ještě před přijetím národního zákona zapojovat do legislativního procesu i cílovou skupinu osob se zdravotním postižením, jejichž potřeby má zákon splňovat. Pro nás je přístup k televizi zásadní, protože neslyšíme rozhlas. Vysílací zákon se nás tedy přímo týká.

Vaši úředníci však při zpracování textu návrhu novely zástupce naší střechové organizace ASNEP k projednání této věci nepřizvali. Nebyli jsme dokonce ani informováni, že vládní návrh novely byl již zaslán do Poslanecké sněmovny. Nedostatky sněmovního tisku 981/2020 jsme proto zjistili až dodatečně, víceméně náhodně. 

Překvapilo nás to tím více, že úředníci, kteří text návrhu novely sestavovali, už od roku 2016 vědí, že v přístupu k vysílání komerčních televizí mají osoby se sluchovým postižením v České republice už 20 let závažné bariéry. Jsou to stejní úředníci, kteří v roce 2016 vyhotovovali znění, které s námi tehdejší první náměstkyně MK ČR, JUDr. Kateřina Kalistová, řádně projednala, a proto vyhovovalo našim potřebám.

Přesto tuto nezbytnou část textu o bezbariérovém přístupu k televiznímu vysílání do nynějšího návrhu novely nepřidali, čímž nás v našich právech velmi poškodili. Na potřebné změny, které jsou plně odůvodněné, marně čekáme již řadu let. 

Velmi uvítáme informaci, jak a proč k tomuto závažnému pochybení došlo.   

Sdělujeme Vám, že po této zkušenosti jsme se rozhodli jít jinou cestou a navázali jsme spolupráci se skupinou několika poslanců v čele s Patrikem Nacherem, kteří nám nabídli pomoc. Chystají se podat návrh na změnu zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění, které s námi projednali, a které občanům se sluchovým postižením v České republice zaručí právní jistotu přístupu k televiznímu vysílání. 

Vážený pane ministře, věříme, že po seznámení se s textem poslaneckého návrhu změny zákona jej akceptujete a podpoříte. Předem Vám děkujeme za pochopení a ochotu zastat se našich legitimních práv. 

 

Mgr. Věra Strnadová
Předsedkyně Expertní komise
pro skryté titulky při ASNEP
Bc. Jindřich Mikulík
Prezident ASNEP

 

 

Otevreny_dopis_ASNEP_ministrovi_kultury.pdf

 

 

 

 

Klíčová slova: