Zařaďte pětku!

Výzvu Asistence, o.p.s., aby poslanci iniciovali změnu zákona o sociálních službách, která by zavedla pátý stupeň příspěvku na péči, můžete podpořit i vy.

V Asistenci, o.p.s., věříme, že všichni lidé s postižením by měli mít možnost využívat podporu druhých osob v takovém rozsahu, aby mohli svobodně žít. Ministerstvo práce a sociálních věcí v těchto dnech připravuje do vlády novelu zákona o sociálních službách, která ale neobsahuje návrhy, které by k tomuto stavu vedly.

V zákoně zůstává nezměněn systém příspěvků na péči, který je pro mnoho lidi s nejtěžším postižením již zcela nedostačující. Nejvyšší příspěvek na péči (IV. stupeň) v současnosti postačuje maximálně na 6 hodin osobní asistence denně. 

Současný systém těmto lidem nabízí jediné řešení, a tím je odchod do velkokapacitních pobytových zařízení ústavního typu. Za svou dlouholetou praxi v sociálních službách jsem se ale ještě nesetkal s nikým, kdo by do podobných zařízení chtěl dobrovolně odejít.

Žádáme proto naše poslance a poslankyně, aby tuto novelu, která neřeší takto zásadní problém, nepodpořili. Naopak je vyzýváme, aby iniciovali změnu zákona o sociálních službách, která by zavedla pátý stupeň příspěvku na péči. 

Navrhujeme, aby se výše příspěvku v pátém stupni odvíjela od reálných potřeb individuálních žadatelů. Inspirací je nám slovenský způsob zhodnocení potřeb, kde je hodnoceno, přesně kolik času osobní asistence potřebuje žadatel pro výkon jednotlivých činností, a od toho se odvíjí výše příspěvku. Příspěvek v pátém stupni by tedy pokrýval potřebu podpory lidem, kterým stávající výše příspěvku na péči nestačí.

K naší výzvě se můžete připojit i vy! Poslanci a poslankyně, zařaďte pátý stupeň!

Tuto výzvu děláme s podporou organizace Děti úplňku.

Jaký je náš plán v tuto chvíli? Navazujeme na úspěšné kampaně z minulosti jako byla výzva Hlasujeme pro.

Budeme v následujících týdnech a měsících přinášet konkrétní příklady ze životů lidí, kterých se to týká, a hledat nejenom mezi politiky spojence k prosazení této potřebné změny.

Budeme moc rádi, když nás v tom podpoříte právě teď svým podpisem nebo darem, který nám umožní tyto aktivity rozvíjet.

Jsem si jist, že to má smysl!

Erik Čipera

Klíčová slova: