Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím 2021

Nultý ročník soutěže vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s organizací Byznys pro společnost. Zaměstnavatelé se mohou hlásit do konce června 2021.

Smyslem soutěže je ocenit firmy vytvářející co nejlepší podmínky pro zaměstnance, kteří musejí skloubit práci s dlouhodobou péčí o své blízké. Letošního nultého ročníku soutěže se mohou zúčastnit soukromí i veřejní zaměstnavatelé.

„V České republice jsou téměř dva miliony lidí, kteří chodí do práce, a přitom ve volném čase pečují o někoho ze svých blízkých. Někdo takový se tedy najde v naprosté většině firem. Zaměstnavatelé si to však mnohdy neuvědomují a pracujícím jejich dvojí roli nijak cíleně neusnadňují. Soutěž je jednou z cest, jak na současný stav upozornit a změnit ho. Pečujících lidí navíc bude v budoucnu přibývat spolu s tím, jak populace stárne,“ zdůrazňuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Ta také připomíná, že právě lepší sladění osobního a pracovního života je jednou z výzev, před kterou trh práce stojí, a jejíž řešení je i prioritou ministerstva.

Mnozí zaměstnanci se po práci starají o svoji rodinu, často ještě o nezaopatřené děti, a současně pečují o své nemocné blízké (partnery, rodiče, děti a příbuzné) z důvodu nemocí stáří, vážného úrazu, těžké nemoci nebo dlouhodobého hendikepu. Z těchto takzvaně neformálně pečujících jsou přitom ze dvou třetin ženy ve věku 35 až 64 let.

„Smyslem ceny Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím/Caregivers Friendly Employers 2021 je napřít pozornost českých zaměstnavatelů k významným trendům na trhu práce, jako je stárnutí populace, mezigenerační spolupráce a respekt. Hledáme zaměstnavatele, kteří budou aktivně vytvářet podmínky pro své zaměstnance a zaměstnankyně, kteří se mimo práci starají o své dlouhodobě nemocné blízké,“ představuje cenu Pavel Štern, ředitel programů Byznysu pro společnost.

Nultý ročník ceny bude podle organizátorů specifický: „Nebudeme vyhlašovat jediného vítěze, jde nám o to zapojit co nejvíce nominovaných, kteří splní zadaná kritéria. Ti všichni budou zařazeni do národního seznamu zaměstnavatelů, kteří vytváří pracovní prostředí přátelské k neformálně pečujícím, a poslouží jako příklad dobré praxe pro ostatní,“ vysvětluje Pavel Štern.

Inspirací k vyhlášení ceny byly zkušenosti z poradny Starám se a pracuji určené pro neformálně pečující (www.staramseapracuji.cz), kterou Byznys pro společnost provozuje již třetím rokem.

Zaměstnavatelé se do soutěže mohou přihlásit do konce června na stránce www.pecujicizamestnavatel.cz.

Ucházet se budou také o cenu ministryně práce a sociálních věcí za inovativní přístupy k tématu neformálně pečujících. Výsledky nultého ročníku budou vyhlášeny na letošní konferenci Fórum rodinné politiky, která proběhne 7. září v Praze.

Tiskové oddělení MPSV

Klíčová slova: