Zaměstnanecké granty ČEZ 2022

Žádosti o podporu neziskových organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci Skupiny ČEZ, je možné podávat do 31. března 2022.

Předkládané projekty se mohou týkat podpory veřejně prospěšných aktivit zaměřených na děti a mládež, zdravotnictví, sociální péči, osoby s handicapem, vědu a výzkum, vzdělávání, kulturu, amatérský sport či životní prostředí (např. sportovní oddíly, dobrovolní hasiči, zájmové kroužky, atd.), ve kterých se zaměstnanci sami aktivně angažují (nikoliv pouze členové jejich rodiny).

Zaměstnanec musí být prokazatelně aktivním členem nebo aktivním příznivcem organizace. Doporučení může zaměstnanec vyplnit na Intranetových stránkách Skupiny ČEZ nebo je k dispozici na vyžádání v nadaci.

Více informací na webu Nadace ČEZ.

Klíčová slova: