Zaměstnanci sociálních firem vyzývají politiky: podpořte sociální podnikání

09.02.2012 18:09

„Podpořte sociální podnikání!“ vzkazují v celoevropské kampani zaměstnanci sociálních firem evropským i českým politikům. V České republice sociálních firem pomalu přibývá. Představují ideální model zaměstnávání lidí s vážným handicapem. Fokus Praha se proto dnes ke kampani na podporu sociálního podnikání připojil rozesílkou vzkazů českým politikům.

Ve svých vzkazech se na české i evropské politiky obracejí čtyři zaměstnanci sociálních firem Fokusu Praha, lidé se zkušeností s duševní nemocí, například nesoustředěním, maniodepresí či paranoidní schizofrenií. „Tito lidé z důvodu svého zdravotního handicapu nemohou najít pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce, případně se na něm dlouhodobě udržet. Své pracovní uplatnění však našli v našich sociálních firmách. Za svoji práci jsou finančně odměňováni, jejich zdravotní stav se zlepšuje a postupně se začleňují do běžné společnosti,“ vysvětluje ředitelka rozvoje Fokusu Praha Markéta Würtherlová.
Pracovní uplatnění v sociálních firmách mohou najít kromě zdravotně znevýhodněných i sociálně znevýhodnění, například bývalí uživatelé návykových látek, mladí lidé opouštějící dětské domovy, bývalí vězni či bezdomovci.
 
Nový model zaměstnávání se osvědčil, stále mu však v ČR chybí dostatečná podpora ze strany státu, veřejné správy a veřejnosti. Do mezinárodní kampaně „Zaměstnanci vám vzkazují“organizované Evropskou sítí pro sociálně integrační podniky (Social network for Social Integration Enterprises, zkráceně ENSIE), se zapojili zaměstnanci z 16 evropských zemí. Kromě České republiky například také z Rakouska, Belgie, Dánska, Lucemburska, Velké Británie, Slovinska a Rumunska.
 
Sociální firma je konkurenceschopný podnikatelský subjekt působící na běžném trhu, jehož účelem je vytvářet pracovní příležitosti pro osoby výrazně znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu.
Fokus Praha, který se zaměřuje na lidi s dlouhodobým duševním onemocněním, provozuje tři sociální firmy: Zahradu, která nabízí zahradnické služby, dále penzion s restaurací Jůnův statek a Prádelnu u Mandelíků. Fokus Praha je průkopníkem tématu sociálního podnikání v ČR a nadále jej aktivně prosazuje. Inicioval založení Platformy sociálních firem v ČR, spravuje webové stránky www.socialnifirmy.cz. Vydal také publikaci Sociální firma - výzva v podnikání 21. století a Standardy sociálních firem. Inicioval a spoluvytvářel Výzvu k podpoře rozvoje sociálního podnikání v ČR.
 
Fokus Praha 7. června 2012 společně s ENSIE pořádá k tématu kulatý stůl se zástupci státní a veřejné správy a úřadu práce na téma Jak a proč podporovat sociální podnikání v ČR. Dále plánuje seminář Jak přežít krizi. Seminář je určen především pro podnikající neziskové organizace. Více informací o kulatém stolu a semináři budou zveřejněny nejpozději do konce března 2012 www.socialnifirmy.cz .
 
 
Kateřina Hlatká
Klíčová slova: