Základy efektivní komunikace s osobami se sluchovým postižením

Šestihodinový kurz pořádá spolek Orbi Pontes. Je určen především pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb a zaměstnancům subjektů státní správy, kteří vykonávají činnosti v oblasti sociální práce.

Číslo akreditace: A2021/0781-SP/PC

Termín konání: 3. 3. 2022, 10:00-15:00

Místo konání: kavárna Bílá Vrána, Ve Smečkách 5, Praha 1

Lektoři: Mgr. et Bc. Alexandr Zvonek, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Markéta Outratová

Cena kurzu: 1000 Kč

Co Vám kurz přinese?

  • seznámíte se se základními pravidly efektivní a důstojné komunikace s osobami se sluchovým postižením, která využijete v klientské praxi
  • budete umět charakterizovat jednotlivé skupiny osob se sluchovým postižením z hlediska speciálních komunikačních potřeb a jimi preferovaných prostředků komunikace
  • získáte základní přehled v oblasti typologie a poskytovatelů služeb komunikační podpory pro osoby se sluchovým postižením
  • poznáte některá specifika textů psaných osobami se sluchovým postižením
  • vyzkoušíte si práci s vybranými nástroji zprostředkujícími služby simultánního přepisu mluvené řeči a tlumočení znakového jazyka online formou

 

Pro přihlášení na kurz využijte prosím tento formulář.

Klíčová slova: