Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR

09.09.2012 21:31

Dokument MPSV připravila multioborová skupina odborníků, kteří zpracovávají systémově koordinovanou rehabilitaci, a to z různých úhlů pohledu. Odborníci se věnují jednotlivým oblastem, jako je zajištění dostupnosti, efektivity, větší provázanosti sociálního a zdravotnického systému a efektivnějšímu financování celého procesu.

Klíčová slova: