Základní škola prof. V. Vejdovského pro zrakově postižené

11.06.2014 11:09

Speciální mateřská a základní škola s přidruženým Speciálně pedagogickým centrem. Původně sídlila v Litovli, od roku 2012 se přestěhovala do nové budovy v Olomouci. Součástí areálu je budova základní a mateřské školy, jídelna, internát, tělocvična, cvičná trasa pro výuku prostorové orientace a venkovní víceúčelové hřiště, které bylo vybudováno s velkým finančním přispěním nadace prof. Vejdovského. V hlavní budově je umístěno také Speciální pedagogické centrum. V budově školy je celkem 14 kmenových učeben, dvě učebny výpočetní techniky, jazyková učebna, učebna přírodních věd, pracovní výchovy, výtvarné výchovy s keramickou dílnou, cvičná kuchyňka, učebna hudební výchovy. Dále se v budově nachází knihovna se studovnou, odborné kabinety, dvě herny na show-down, družina, čtyři respiria a velký audio sál