Základní škola a Praktická škola Svítání

19.06.2014 21:51

Školu založili rodiče zdravotně postižených dětí v roce 1992 za pomoci města Pardubice a sponzorů. Jejím posláním je poskytovat dětem s kombinovaným postižením vzdělávání a další služby v rámci komplexní péče s cílem usnadnit jim integraci do společnosti.