Zahrada pro všechny smysly

Botanická zahrada hl. m. Prahy se dlouhodobě věnuje tématu zpřístupnění expozic široké veřejnosti, tedy i návštěvníkům se specifickými potřebami. V tomto roce úspěšně zakončila mezinárodní projekt financovaný z evropského programu Erasmus+ s názvem Botanical Garden: COME IN! VSTUPTE! KOM IN! WEJDŹ! GYERE BE! Během tří let díky tomuto programu vznikla putovní výstava pro všechny smysly a k ní tištěná metodika s online verzí ve čtyřech jazykových mutacích. 

Zároveň letos proběhla úspěšná mezinárodní konference, kterou slavnostně zahájil Paul Smith, generální sekretář Světové organizace botanických zahrad (BGCI).  

Botanická zahrada hl. m. Prahy je držitelem certifikátu Českého červeného kříže Přátelská místa a areál venkovních expozic je vybaven unikátním informačním a navigačním systémem pro zrakově znevýhodněné návštěvníky.

„Zpřístupnění zahrady nejširší veřejnosti, včetně návštěvníků se specifickými potřebami, představuje v Botanické zahradě hl. m. Prahy důležité téma, kterému se věnujeme už více než dvacet let. Od roku 2016 zpracovával tým našich zaměstnanců ve spolupráci se zahraničními partnery projekt v rámci programu Erasmus+ Evropské unie, který se dočkal pozitivního ohlasu během své prezentace jak v České republice, tak i v zahraničí,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Projekt byl realizován ve spolupráci se švédskou botanickou zahradou v Göteborgu a s polskou botanickou zahradou při Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani. Poslední partnerskou organizací byla Maďarská asociace botanických zahrad a arboret, která zastupuje zhruba 45 institucí.

Nikdy nejsi sám aneb Odhalte tajemství symbiózy hmatem a čichem

V rámci tříleté mezinárodní spolupráce se zrodila putovní výstava pro všechny smysly se symbolickým tématem symbiózy.

„Téma spolupráce různých organismů jsme uchopili tak, aby se návštěvníci dozvěděli zajímavé informace i pomocí hmatu, sluchu a čichu. Výstavu doprovodily česko-anglické popisky a pro zrakově znevýhodněné návštěvníky jsme připravili popisky v Braillově písmu a zvukového průvodce,“ vysvětluje Jarmila Skružná, spoluautorka výstavy pro všechny smysly a kurátorka trojské botanické zahrady.

Díky projektu Erasmus+ vznikly pro tuto výstavu unikátní, profesionálně zhotovené modely, které zahrada nadále využívá během rozmanitých vzdělávacích aktivit a provázení. Výstavu  mohli návštěvníci zhlédnout na podzim roku 2018, o rok později proběhla v polské Poznani. V roce 2020 bude představena také ve švédském Göteborgu a následující rok zavítá do Maďarska.

„Naším cílem bylo vytvořit interaktivní expozici realizovatelnou prakticky kdekoliv. Zájemcům nabízíme výstavní balíček obsahující veškeré texty a grafický materiál, ale i praktické rady, jak vše realizovat. To vše je dostupné online,“ dodává Jarmila Skružná.

Vstupte – zahrada je vám otevřena

Příprava výstav pro všechny smysly je i jedním z témat nové publikace nazvané Botanická zahrada: vstupte!, nesoucí podtitul Návštěvníci se specifickými potřebami v botanických zahradách. Metodika je určena především zájemcům z řad edukátorů  působících v botanických zahradách, centrech ekologické výchovy a obdobných institucích.

Díky spolupráci všech partnerů projektu zve metodika k návštěvě zajímavých zahrad či muzeí nejen v České republice, ale i v Polsku, Maďarsku a Švédsku. Publikace vyšla v angličtině a přeložena byla také do polštiny, maďarštiny, švédštiny i do českého jazyka.

Na webu věnovaném projektu i na stránkách Botanické zahrady hl. m. Prahy je dostupná její online verze ke stažení. Na vyžádání je možné ji získat i v tištěné podobě.

Mezinárodní konference oslovila zájemce až z Nigérie

Zaměstnanci botanické zahrady se významnou měrou podíleli také na realizaci mezinárodní konference, spolupořádané jejich kolegy v polské Poznani v červnu tohoto roku. „Konference nazvaná Botanická zahrada: Zelený svět pro všechny! Vzdělávací aktivity pro návštěvníky se specifickými potřebami, kterou náš projekt inicioval, přilákala více než 100 účastníků ze 64 institucí a 22 zemí včetně mimoevropských. Velikou poctou a zároveň ubezpečením, že naše práce má opravdu smysl, byl úvodní proslov generálního sekretáře BGCI, pana Paula Smithe, který ocenil aktivity vedoucí k většímu zpřístupnění botanických zahrad,“, připomíná Eva Novozámská, metodička pro vzdělávání Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Ve svém úvodním proslovu Paul Smith zmínil sociální roli botanických zahrad. Zároveň zdůraznil, že zpřístupnění fascinujícího světa rostlin co nejširšímu spektru návštěvníků je v současnosti jedním ze zásadních úkolů botanických zahrad.

„Kromě prezentace přednášek a posterů k tématu jsme zorganizovali i workshopy věnované zapojení všech smyslů při zahradní výchově nebo komunikaci s návštěvníky a psaní jednoduchých textů. Těší nás, že naše práce inspirovala kolegy z mnoha dalších institucí,“ dodává Eva Novozámská.

A co chystá Botanická zahrada hl. m. Prahy dál?

S koncem projektu však práce zaměstnanců na zpřístupňování zahrady nekončí. „Plánujeme inovaci diskrétního navigačního systému určeného nejen pro návštěvníky se specifickými potřebami a pokračujeme v budování Vonné stezky. Dne 3. října 2020 uspořádáme v botanické zahradě akci pro nejširší veřejnost, během níž návštěvníci budou moci objevovat zahradu všemi smysly a zároveň si vyzkoušejí, jaké to je, když některý ze smyslů plně nefunguje,“ uvedla Klára Lorencová, kurátorka Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Darina Miklovičová

Klíčová slova: 

Komentáře

gardening is very good thing. you have to plan each and everything, i love garden i make your mood happy and fresh even you always inhert the fresh oxygen. i have also planning to innovate a discrete navigations system that is design not only for visitors that particularly need and we arecontinuingg to build the fragrant Route. https://cipdassignments.com/assignment-help-dubai-uae

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.