Začal Evropský rok občanské společnosti

09.03.2013 20:32

Mileně Černé posloužil k zajímavému úvodníku v únorovém čísle bulletinu SKOK.

Co přiináší dále: 

- MPSV – zaznamenané únorové novinky;

- informace z kanceláře veřejného ochránce práv, Co by bylo, kdyby … roční výzkum zaměřený na modelový příklad přechodu k inkluzivnímu školství, informace z vlády k zapracování rejstříku spolků do návrhu zákona o veřejných rejstřících;

- reakce SKOKu, resp. místopředsedy Matěje Lejsala na rozhovor vedený s paní ministryní Müllerovou a dalšími v Radiožurnálu

- Sociální investice: naléhavá výzva Evropské komise členským státům.

eInformační Bulletin SKOK je ke stažení v příloze.

Klíčová slova: