Záblesk

22.04.2007 17:13

ZÁBLESK je občanské sdružení založené z iniciativy rodičů dětí s hluchoslepotou v září 2001. Jeho cílem je zkvalitňovat péči o děti s kombinovaným postižením zraku a sluchu, prosazování práv a potřeb takto postižených dětí a zabezpečení důstojných životních podmínek v dospělém věku. Dalším cílem je maximální integrace dětí s hluchoslepotou do společnosti, organizace výchovně vzdělávacích akcí, programu a aktivit pro tyto děti a jejich rodiny. Snahou sdružení je vytvořit chráněné bydlení rodinného typu s asistencí pro 6 - 10 klientů.

Klíčová slova: