Výzva Národní sportovní agentury

Koncepce rozvoje jednotlivých druhů sportů pro zdravotně postižené sportovce je možné předkládat do 15. srpna 2020.

  • Výzva k předkládání Koncepcí slouží k naplnění cíle Strategického plánu rozvoje parasportu v ČR na roky 2020–2022, v jehož rámci má být vytvořena komplexní strategie systému parasportu s nastavením demokratických, transparentních a rovných podmínek pro všechny cílové skupiny v každém sportovním odvětví pro zdravotně postižené sportovce .
  • Z předkladatelů Koncepcí jednotlivých sportů, které NSA za pomoci odborné komise a Národní rady pro sport vyhodnotí jako nejlépe vyhovující podmínkám uvedeným v této Výzvě, budou vybráni gestoři jednotlivých sportů.

Více informací na stránkách Národní sportovní agentury.

Klíčová slova: