Výzva České televize

Žádosti o vysílání charitativních a osvětových spotů na podporu fundraisingu je možné předkládat do 31.3.2019 pro kampaně se začátkem vysílání od 1.9.2019 do 31.12.2019.

Česká televize poskytuje bezplatně neziskovým organizacím a projektům prostor pro vysílání jejich spotů, a to na základě zaslané žádosti. Jako veřejnoprávní instituce je zodpovědná za důkladné posouzení nejenom předložených projektů, ale i správného a průhledného fungování žádajících organizací.

Každá žádost o vysílání spotové kampaně, která má být zařazena do hodnoticího procesu, musí splnit tyto základní podmínky:

 • statut předkladatele jako neziskové organizace fungující minimálně 2 roky (žadatel dokládá výpisem z registru a statutem)
 • prokazatelné transparentní hospodaření organizace (žadatel dokládá výroční finanční zprávou, auditem)
 • doručení kompletní žádosti v řádném termínu.

Všechny žádosti procházejí třístupňovým systémem schvalování. Konečné rozhodnutí o schválení nebo odmítnutí žádosti a přidělení konkrétní kategorie (rozsahu) kampaně vydává komise složená z generálního ředitele České televize, ředitele Vnějších vztahů ČT, vedoucí Komunikace a vnějších vztahů ČT a dvou odborných externích hodnotitelů.

Česká televize každou žádost posuzuje a prověřuje především z těchto hledisek:

 • celospolečenská naléhavost a závažnost tématu,
 • personální, organizační a finanční zajištění projektu,
  (žadatel dokládá informací o personálním, organizačním a finančním zajištění projektu)
 • kvalita zpracování kampaně projektu a aktivní komunikace projektu/organizace v uplynulém roce
  (žadatel dokládá: mediaplán kampaně; spot, storyboard či scénář spotu určeného k vysílání v České televizi; a přehled mediálních výstupů a komunikačních a marketingových aktivit organizace v uplynulých 12 měsících)
 • způsob využití získaných finančních prostředků, pokud jde o fundraisingovou kampaň,
  (z řad nadací a nadačních fondů budou upřednostněni žadatelé, u kterých je méně než 30 procent rozpočtu organizace věnováno na provoz organizace)
 • míra předpokládatelného dopadu a edukativnosti spotu, pokud jde o osvětovou kampaň,
  (žadatel může doložit informacemi k již uskutečněným projektům či jinými nezávislými i vlastními analýzami či jinými podklady)
 • soulad tématu/projektu s programovými a společenskými aktivitami a aktuální strategií České televize.

Více informací na stránkách České televize.

 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.