Výstava 3IN: pohled do života tří evropských divadel herců s postižením

Ve dnech 4.-12. května bude možné v centru Brna v Kavárně Za sklem na Moravském náměstí zhlédnout interaktivní výstavu, která návštěvníka zavede do světa divadla, v němž hrají herci s handicapem. Výstava je výsledkem projektu Be IN(clusive)!, v rámci něhož tři evropská divadla po dva roky společně pořádala divadelní festivaly, konference a workshopy. Cílem výstavy je prohlubovat a kultivovat diskuzi o inkluzi (nejen) v umění.

Kromě známého brněnského Divadla Aldente se do projektu zapojila divadla Teatr 21 (Polsko) a Blue Apple Theatre (Anglie). Zastřešující organizace Rytmus přizvala ke spolupráci v rámci projektu Erasmus + též studenty různých vysokých škol napříč Českou republikou. Právě studenti jsou autory jedinečné výstavy, kterou je možné během první půli května zhlédnout.

Britský režisér Richard Conlon vzpomíná na projekt slovy: „Dal nám příležitost vidět, jak se všichni pokoušíme vypořádat odlišným způsobem se stejnými problémy.”

Justyna Wielgus, režisérka divadla Teatr 21, dodává: „Společně strávený čas byl pro mne tvůrčím setkáním, které mi přineslo mnoho radosti a potěšení, ale také příležitost sdílet své zkušenosti a znovu si položit některé otázky.“

Otázky klade divákům též Výstava 3IN. Svou dialogickou povahou a interaktivními prvky se pokouší návštěvníkům navodit příležitost k setkání s jinakostí a klást důležité otázky, na které nám chybí jasné a jednoduché odpovědi: Je divadlo s herci s jinakostí umělecké dílo nebo i terapie? Měl by divák během představení kontrolovat, jestli se směje herci nebo jeho výstupu? Umožňuje hercům s jinakostí jejich postižení zabývat se na jevišti důležitými lidskými a společenskými tématy? 

Těmito otázkami i názory diváků se po dva roky zabývali studenti různých vysokých škol pod vedením lektora Šimona Petáka.

„Svět divadla a herců bývá pro ty, kdo do něj nepatří, často tajemný a jiný,“ vysvětluje Peták a s úsměvem dodává: „O divadle herců s postižením to pak platí trojnásob.“  

Účast na projektu ocenila i studentka Divadelní vědy a Estetiky na MU Anna Marie Slobodová: „Bylo to pro mne nečekané teatrologické bádání nad specifickým divadlem, které bude celospolečensky a​si ještě po nějakou dobu velkou, v některých aspektech kontroverzní, otázkou.“

Loňský rok mohlo brněnské publikum navštívit festival Be IN(clusive)!, v rámci něhož tato tři divadla vystupovala. Letošní rok je příležitost seznámit se i se zákulisím divadel prostřednictvím výstavy 3IN.

Na slavnostní vernisáži ve čtvrtek 4. května a též v pátek 5. května se mohou návštěvníci navíc setkat se zástupci divadel všech tří národností. Ve čtvrtek v 17:00 a v pátek v 17:30 totiž herci zahrají krátkou performanci s názvem Očištění.

             

Čas a místo konání:

4. – 12. 5. 2023

Kavárna Za Sklem, Moravské nám. 754/13, 602 00 Brno-střed-Veveří
 

Otevírací hodiny:

4. 5. 17:00 – 19:30 vernisáž, (17:00 – 17:30 performance)

5. 5. 14:00 – 18:00, (17:30 – 17:80 performance)

6. 5. 12:00 – 15:00

7. – 8. 5. zavřeno

9. 5. 14:00 – 18:00

10. 5. 14:00 – 18:00

11. 5. 14:00 – 18:00

12. 5. 14:00 – 18:00
 

V prvních dvou termínech doprovází výstavu speciální performance s názvem Očištění vytvořená režisérkou Jitkou Vrbkovou a vybranými herci ze všech 3 souborů, které se účastní projektu Be IN! 

Více informací:

https://beintheatres.com/interaktivni-vystava-3-in/

Lukáš Hůrka

 

Klíčová slova: