Vyšlo prosincové číslo časopisu Sociální služby

Dominantním tématem je biosyntetická psychoterapie a její využití v sociálních službách.

Biosyntetická psychoterapie je řazena mezi směry integrativní dynamické psychoterapie. Její celostní přístup vychází z biosyntézy, kterou obohacuje o moderní znalosti z oborů psychosomatiky, biologie, neurověd a epigenetiky.

Kde všude lze biosyntetickou psychoterapii využít? Jak probíhá v rámci této terapie práce s klienty? Čím obohatí práci v sociálních službách a sociálních pracovníků? 

Nejen o tom se můžete dočíst v článku Využití biosyntetické psychoterapie v sociálních službách od Martiny Chmelové, podle které je základním cílem biosyntetické psychoterapie co nejvíce se přiblížit k vlastnímu jádru a s ním spojeným kvalitám.

O využívání loutek, které hercům s postižením napomáhají nalézt cestu k sobě samým, ale i k druhým, se můžete dočíst v dalším článku z divadelního prostředí. Loutky dle Vladimíra Nováka, pedagoga, režiséra a vědeckého pracovníka, rozvíjí motoriku herců a nezřídka se stanou jejich kamarádem.

Tím, že si všichni loutku vyrábějí sami, dokáží ji nejen bravurně ovládat, ale získají k ní naprosto zásadní vztah. Jiný, než když loutku dostanou již vyrobenou a musí si k ní v dlouhém procesu zkoušení, pokusů a omylů hledat cestu.

Dalším zajímavým článkem je Psychosociální intervence v domácím prostředí klienta z pohledu psychologa, kde Simona Dejdarová v prvním díle popisuje, jaký je vztah odborníka a klienta při terénní intervenci. Rozebírá složité aspekty toho, jak udržet hranice pracovního prostředí právě v domácích podmínkách klienta tak, aby měl klient stále pocit bezpečí, jistoty a důvěry při zachování osobních hranic psychologa.

Obsahem vánočního čísla časopisu je i spousta dalších článků a zajímavostí ze světa sociálních služeb a my z redakce přejeme příjemné čtení během purpurou provoněných vánočních svátků.

Petra Cibulková

Klíčová slova: