Výsledky dotačního řízení pro rok 2013

01.02.2013 11:13

Zveřejnilo MPSV za program podpory A (služby s místní/regionální působností) a program podpory B (služby s nadregionální/celostátní působností).

Proti uveřejněným výsledkům není možné podat námitky. V případě, že v průběhu roku dojde k navýšení prostředků na dotace poskytovatelům sociálních služeb ve státním rozpočtu, bude Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s jednotlivými krajskými úřady navyšovat dotace těm službám, které budou bezprostředně ohroženy a nuceny omezit či zcela ukončit poskytování služeb.

Jako podklad pro jednání o případné navýšení dotace je třeba zaslat konkrétní informace na jakou službu, z jakého důvodu a v jaké výši je navýšení dotace poskytovateli nezbytné.

Upozornění: jediným uznatelným důvodem pro navýšení dotace může být přímé ohrožení poskytování sociální služby nebo její ukončení.

Více informací na stránkách MPSV.

Klíčová slova: