Výroční cena ministra zdravotnictví

04.12.2012 19:48

Za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů ji převzala fyzioterapeutka a ergoterapeutka Zdeňka Faltýnková.

Celý profesní život věnuje zejména lidem ochrnutým po poškození míchy, 3. prosince 2012 převzala cenu ministra zdravotnictví ČR za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů.

Od konce sedmdesátých let pracuje na klinických pracovištích s neurologickou problematikou, z té doby ji znají zejména pacienti FN Královské Vinohrady a Kliniky rehabilitačního lékařství na Albertově. Hned po revoluci spoluzakládala občanské sdružení Svaz paraplegiků. Pod jeho hlavičkou budovala Centrum Paraple a koncepci fyziototerapie a ergoterapie pacientů s poškozením míchy.

Více než 20 let seznamuje se spinální problematikou studenty, podílí se na vzdělávání fyzioterapeutů, ergoterapeutů i lékařů. Svými kolegy je označována matkou koncepce rehabilitačního programu spinálních pacientů. Nadále pokračuje jako fyzioterapeutka, ergoterapeutka, specialistka na spinální problematiku v České asociaci paraplegiků – CZEPA, kde zúročuje své letité zkušenosti při úpravách legislativy ve zdravotní i sociální oblasti.

Lidé, kteří ochrnou po úrazu páteře a poškození míchy, zůstanou po zbytek života na vozíku. Nevědí, co je čeká, jak si upravit prostředí, jaké pomůcky si mají vybrat, jak mají rehabilitovat, udržet svou kondici a řešit spoustu jiných problémů. V tom všem je Zdeňka Faltýnková už dlouhá léta podporuje. Pomáhá jim tak postavit se znovu „na vlastní nohy“, i když už nikdy chodit nebudou.

Píše publikace a natáčí edukační DVD o tématech spojených s poškozením míchy, poskytuje odborné poradenství už v rané fázi léčby a následné rehabilitace. Je členkou výboru profesní organizace fyzioterapeutů UNIFY ČR a členkou výboru České společnosti pro míšní léze při ČLS JEP.

Cenu za rozvoj zdravotně sociální péče - mimořádné zásluhy v oblasti péče o osoby bez domova převzal Mgr. Ilja Hradecký.

Zdroj: CZEPA

Klíčová slova: