Vyhlášen VI. ročník ocenění Gratias

Sociální pracovníky a sociální pracovnice, přispívající k rozvoji či dobrému jménu sociální práce v České republice, je možné nominovat do 31. říjma 2022.

Začaly nominace do VI. ročníku ocenění Gratias, které je určené sociálním pracovníkům a pracovnicím, kteří přispívají k rozvoji či dobrému jménu sociální práce v České republice. Možnost podávat nominace v pátek 19. srpna 2022 odstartoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka společně s předsedkyní Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách Andreou Tajanovskou a předsedou Komise pro sociální věci a zdravotnictví SMO Jakubem Rychteckým.

Název ocenění Gratias symbolizuje poděkování sociálním pracovníkům a pracovnicím za jejich každodenní, vysoce odbornou a velmi náročnou práci.

Nominace na ocenění se podávají prostřednictvím online formuláře. Návrh může podat kdokoli, kdo sociálního pracovníka zná a má důvody k jeho nominaci.

Oceněné následně vybere odborná komise složená ze zástupců MPSV a přizvaných externích odborníků na sociální práci.

„Mají naprosto klíčovou a nezastupitelnou roli. Proto chceme sociálním pracovnicím a pracovníkům už pošesté prostřednictvím ocenění Gratias poděkovat za jejich přínos pro společnost. Zkvalitňují život, poradí, pomohou s péčí o nás nebo našeho blízkého, a přesto jsou pro spoustu lidí často neviditelní. To se snažíme i s pomocí tohoto ocenění změnit,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

V různých resortech působí více než 17 tisíc sociálních pracovníků v řadě oblastí, např. na obecních úřadech, na Úřadech práce, ve vězeňství či školských zařízeních.

„Že jsou sociální pracovníci zcela nezastupitelní, se ukazuje v poslední době ještě více. Řeší problémy spojené s energetickou chudobou, podporují válečné uprchlíky z Ukrajiny, jsou přímými účastníky různých mimořádných událostí. Proto jim patří náš dík,“ dodal ministr Jurečka.

Ceny Gratias se pravidelně předávají u příležitosti Světového dne sociální práce, nejbližší je 21. března 2023. Od roku 2018 bylo ocenění v podobě skleněné plakety předáno již 26 sociálním pracovníkům.

Ocenění je udělováno sociálním pracovníkům a pracovnicím ve všech oblastech jejich působení, a to v rámci kategorií:

• veřejná správa;

• služby sociální prevence;

• služby sociální péče;

• sociální poradenství;

• ostatní (zdravotnická zařízení a věznice, školy a školská zařízení);

• a za významný přínos v oblasti sociální práce.

Zdroj: MPSV

 

 

 

Klíčová slova: