Vyhlášen grantový program Vpohybu pro rok 2013

09.06.2013 2:00

Přihlášky projektů skupin mladých lidí do 26 let nebo nestátních neziskových organizací, které jsou vedeny mladými lidmi do 30 let, přijímá Nadace Vodafone do 28. června.

Na co můžete podporu žádat

 • Na rozvoj kreativity, leadershipu a komunikačních dovedností mladých lidí.
 • Na zapojení mladých lidí do komunitního rozvoje – aktivní účast na řešení místních problémů.
 • Od jednodenních akcí až po 12-měsíční projekty. Ve výjimečných případech je možné získat podporu pro projekty trvající déle než jeden rok – je ovšem třeba to zkonzultovat předem. 

Výše grantu

 • Minimální výše grantu je 50 000 Kč. Maximální výše grantu není stanovena.
 • Financujeme až 100 % nákladů projektu
 • Z prostředků nemůžete hradit mzdy pro realizační tým.

 Kritéria:  Jaké podmínky by měl váš projekt splňovat

 • Mladí lidé – za projektem musí stát skupina mladých lidí.
 • V komunitě – skupina je součástí komunity, pro kterou je projekt určen – komunita ve smyslu lokálním: obec, kraj, nebo ve smyslu společného zájmu.
 • Potřebnost – projekt vychází z potřeb dané komunity. Buď řeší nějaký existující problém, nebo rozvíjí její možnosti.
 • Předjednání – projekt byl předjednán se zástupci dotčených skupin či komunit.
 • Inovativnost – projekt přináší zcela nový nápad nebo inovuje existující aktivitu, nejedná se o financování stálých aktivit.

Další informace na stránkách Nadace Vodafone.

Klíčová slova: