Vychází dubnové číslo časopisu Sociální služby

19.04.2012 0:21

Přináší článek Jiřího Horeckého a Ivy Merhautové o nejasnostech ohledně podávání léčivých přípravků per os uživatelům v pobytových zařízeních sociálních služeb, resp. jeho úhrad ze zdravotního pojištění.

. Ty vznikly v souvislosti s novou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 411/2011 Sb. ze dne 14. 12. 2011. Součástí článku je výklad Ministerstva zdravotnictví a také citace z  rozsudku (zatím nepravomocného) Obvodního soudu v Praze 3 ve sporu poskytovatel sociální služby versus Všeobecná zdravotní pojišťovna.

V dubnovém čísle máte dále možnost si přečíst rozhovor s Dolores Czudkovou, která převzala prestižní ocenění společnosti Ernst&Young „Podnikatel roku“ jako „Sociálně prospěšná podnikatelka roku 2011“.

Dubnové číslo se také věnuje oblasti dobrovolnictví, konkrétně výsledkům dotazníkového šetření, z kterých vyplývá, že o využití dobrovolníků v sociální oblasti není mezi poskytovateli sociálních služeb velký zájem. Příspěvek připravily Dagmar Hoferková a Eva Janíková.

Dubnové vydání pokračuje v seriálu Marcely Hauke o etických dilematech v sociálních službách, dále v seriálu Oty Pačesové o problematice hluchoslepoty, nově se otvírá seriál Veroniky Jurečkové o aromaterapii.

Kromě pravidelných rubrik, jako jsou např. právní poradna, příspěvek Kanceláře veřejného ochránce práv, oblíbené „Střípky z domova“ a rubrika „Pro inspiraci“, se můžete seznámit s unikátním programem kontrolujícím poskytování dotací z rozpočtu města Plzně na sociální služby, či si přečíst příspěvek v rubrice „Názory ohlasy“ vracející se k problematice nepřizpůsobivého klienta.

Magda Dohnalová

Klíčová slova: