Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny doporučil MPSV pozastavit vydávání sKaret

24.10.2012 20:09

Pozastavit vydávání Karet sociálních systémů až do doby vyjasnění všech okolností kolem tohoto produktu doporučil Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. Usnesení, které navrhla poslankyně Lenka Kohoutová, přijal na své schůzi 23. října.

Podle četných informací přímo z Úřadů práce systém distribucí sKaret velmi vázne. Na sKarty nejdou naskenovat fotografie, pokud občan žádá o průkazku TP, ZTP nebo ZTP/P.

To však není jediný problém v činnosti Úřadu práce. Jak upozorňuje předseda NRZP ČR Václav Krása, v současné době se opět zpožďují platby příspěvku na péči a zdá se, že měsíc říjen bude stejný jako měsíc září, kdy dávky byly vyplaceny až koncem měsíce.

"Pokud jste ještě neobdrželi příspěvek na péči nebo jinou dávku za měsíc září, byli bychom rádi, kdybyste nám to sdělili," vyzývá V. Krása ty, kdo mají takovou zkušenost. "Zároveň bychom byli rádi, kdybyste souhlasili se zveřejněním této skutečnosti v médiích, protože anonymní případy jsou pro média nezajímavé. Proto prosím, pokud budete souhlasit, napište mi na adresu v.krasa@nrzp.cz údaje na Vás, adresu a telefon."

(wr)

Klíčová slova: