Výbor dobré vůle - Cena Olgy Havlové

03.02.2013 14:32

Uzávěrka nominací vynikajících jednotlivců a sdružení v péči o zdravotně postižené je 15. dubna 201.

Cenu Olgy Havlové poprvé vyhlásila paní Olga v roce 1995 s cílem upozornit na život lidí se zdravotním postižením, kteří se se svým handicapem vyrovnali a pomáhají druhým lidem. Jejich síla k překonávání překážek, která často chybí i zdravým lidem, byla pro činnost Výboru dobré vůle velkou inspirací.   

Nominujte kandidáta na Cenu Olgy Havlové 2013. Nominace se zasílají kanceláři Nadace Olgy Havlové do 15. dubna 2013.

Nominační formulář

Pravidla nominace

 

Cílem projektu je

•   ocenění vynikajících jednotlivců a sdružení v péči o zdravotně postižené
•   propagace úlohy nestátních neziskových organizací v podmínkách České republiky
•   poděkování sponzorům, kteří činnost nadace umožnili
•   poděkování spolupracovníkům a dobrovolníkům
•   reprezentace České republiky v zahraničí (propagace činnosti prostřednictvím zahraničních sesterských organizací a významných dárců)

Prestižní Cena Olgy Havlové se uděluje každoročně v květnu. Paní Olga se zúčastnila pouze prvního ročníku udělování Ceny - v lednu roku 1996 zemřela. Cena Olgy Havlové s tak stala i vzpomínkou na osobnost, která vždy zastávala práva ohrožených občanů.

Vlastní ocenění spočívá v předání bronzové sochy Olbrama Zoubka "Povzbuzení". 

Kandidáta na udělení Ceny Olgy Havlové může navrhnout každý občan České republiky. Proto se na počátku roku vyhlašují podmínky udělení v denním tisku a v informačních periodikách pro občanský sektor. Běžně se shromáždí desítky návrhů. Komu bude cena udělena, o tom rozhoduje porota pověřená správní radou Výboru dobré vůle až těsně před samou slavností.

Velice důležitým momentem projektu Cena Olgy Havlové je propagace občanských sdružení, která stojí za každým vyznamenaným člověkem, která poskytují služby v oblasti sociální a zdravotně sociální, realizují pomoc lidsky důstojným způsobem a s použitím nových forem sociálních služeb. Tak se nadace stává podpůrným momentem pro sociální služby, které dříve nebyly ani známé, natož využívané, a ovlivňuje tím sociální politiku v České republice. O tom svědčí například uznání předané Výboru dobré vůle k 10. výročí založení katedry sociální práce Filosofické fakulty UK za podporu rozvoje sociálních aktivit v ČR.

Pro nadaci je ceremoniál udělování Ceny Olgy Havlové současně příležitostí pro poděkování významným sponzorům a spolupracovníkům.

 

Nositelé Ceny Olgy Havlové:

Zdroj: VDV

Klíčová slova: