Výběrové řízení SPOLU Olomouc

Na pozice koordinátor v sociálně aktivizační službě a koordinátor v odlehčovací službě.

Posláním SPOLU Olomouc je podporovat a naplňovat práva, potřeby a zájmy lidí se zdravotním, primárně s mentálním postižením, a podporovat jejich začlenění do běžného života.

Inzeráty na obě pracovní pozice jsou na webu organizace. 

Klíčová slova: