Výběrové řízení Nadace prof. Vejdovského

Žádosti o grant na projekty zaměřené na vzdělávání a péči o osoby se zrakovým postižením je možné podávat do 10. června 2021.

Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci (fyzické osoby) - výhradně osoby se zrakovým postižením a právnické osoby - zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace a veřejné vysoké školy.

Používejte prosím výhradně formuláře, které jsou zveřejněny na webových stránkách nadace: https://www.inpv.cz/.../vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-pro.../

Uzávěrka přihlášek: 10. 6. 2021

(rozhoduje datum razítka podací pošty nebo den doručení e-mailem)

Klíčová slova: