Výběrové řízení České televize

Do 30. dubna 2022 se mohou neziskovky ucházet o příspěvky ze sbírky z Adventních koncertů ČT 2022.

Co je třeba k žádosti o finanční příspěvek doložit?

  • název organizace a přesný popis její činnosti, datum registrace;
  • název a podrobný popis projektu, na který žádá organizace o příspěvek (včetně detailního popisu jak a na co budou případné finanční prostředky použity);
  • podrobný rozpočet předkládaného projektu (žádosti o příspěvek na malé projekty do 1 milionu Kč budou vyřazeny);
  • informaci, zda žádáte o podporu také u jiných subjektů, případně kterých a v jaké fázi se žádost nachází;
  • kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail, kontaktní osoby apod.);
  • zakládací a organizační dokumenty: zakládací listina nebo stanovy a statuty;
  • aktuální výroční zpráva, jejíž přílohu tvoří finanční zpráva;

Více informací na stránkách České televize.

Klíčová slova: