VŠE v Praze uvítá studenty se specifickými potřebami

Podporu střediska handicapovaných studentů při Vysoké škole ekonomické využívají studenti s poruchami zraku, se ztíženou schopností pohybu, s poruchami sluchu, se specifickými poruchami učení a studenti s chronickým somatickým onemocněním.

Jsme Středisko handicapovaných studentů při VŠE a na škole působíme od roku 2007. Pomáháme handicapovaným studentům překonávat v průběhu studia potíže plynoucí z jejich handicapu.

Centrum nabízí zejména tyto služby:
- pomoc a podporu při komunikaci se školou
- studijně-informační poradenství
- speciálně pedagogické poradenství, koncipování individuálních vzdělávacích plánů
- využití moderně vybavené multimediální studovny (speciální software, hardware a kompenzační
pomůcky)
- studijní literatura v elektronické podobě pro zrakově postižené studenty
- zprostředkování služeb osobní asistence
- zapůjčení elektrického vozíku

Nabízené služby se dále rozšiřují podle aktuálních potřeb studentů.

Přijímací řízení nanečisto

Velmi se také osvědčila přijímací zkouška nanečisto, kdy si handicapovaní studenti mohou vyzkoušet testy z minulých let za velmi podobných podmínek, jako u oficiální přijímací zkoušky. Studenti, kteří tuto možnost využili, dosáhli většinou lepších výsledků u přijímacích zkoušek, než ve zkušebním testu.

Všechny podstatné informace o našem Středisku zájemci o studium naleznou na webu VŠE zde: https://shs.vse.cz/
Informace o přijímacím řízení zde:
https://www.vse.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-obory/prijimaci-rizeni-a-prihlaska-ke-studiu/
 

Vladimír Vošický

 

 

 

 

 

Klíčová slova: