Vše důležité o negrantovém fundraisingu

Kurz o tom, jak na drobné i významné individuální a firemní dárce, pořádá Nadace Neziskovky.cz.

Chcete snížit svou závislost na grantech a vybudovat si základnu individuálních a firemních dárců? Jakékoliv téma má potenciál najít dostatek dárců, jen musíme vědět, co, komu a jak sdělit a jakou formou o dar požádat.

Kurz není opakováním teorie, ale přehledem toho, co je v praxi ověřeno a funguje. Stěžejní část kurzu spočívá v praktickém nácviku.

    Termín konání: 25. 5. od 9:30 – 26. 5. 2021 do 16:30
    Místo: Zoom
    Cena: 2 990 Kč

    Více informací na webu Svetneziskovek.cz

    Klíčová slova: