VoZP nabádá seniory k očkování proti chřipce i covidu

Ročně jim na prevenci přispěje až 1400 Kč.

Opět po roce si v první říjnový den připomeneme Mezinárodní den seniorů. V tomto období řadu lidí trápí oslabená imunita. Ve spojení s šířením virových onemocnění však podzimní počasí znamená pro naše starší spoluobčany velké riziko. K posílení jejich zdraví jim proto Vojenská zdravotní pojišťovna přispívá na prevenci, pohybové aktivity i kloubní výživu.

Díky neustálému vědeckému vývoji ve zdravotnictví a dalším socioekonomickým změnám dochází ve společnosti k nárůstu délky dožití. Toto stárnutí populace je příčinou zvyšování počtu seniorů. V České republice aktuálně žije 2,16 milionu obyvatel starších 65 let a jedná se tak o pětinu české populace.

Se zvyšujícím se věkem se pojí i narůstající riziko závažných chorob. Snížená funkce imunitního systému navíc vede k větší rizikovosti i běžných nemocí. Letos si proto Mezinárodní den seniorů, který připadá na 1. října, připomínáme s ještě větším důrazem na nebezpečnost virových onemocnění, jako je koronavirus a chřipka. Ty mohou být v případě seniorů až smrtelné. 

Virová onemocnění zvyšují nápor na lidský imunitní systém a jakékoliv jeho oslabení může způsobit zhoršení průběhu nemoci. Léčba může být náročná hlavně z důvodu, že zde oproti bakteriálním onemocněním nijak nepomohou antibiotika. Nejlepším řešením je proto vhodná prevence. Kromě dodržování základních hygienických pravidel lze proti koronaviru i chřipce bojovat očkováním. Oba tyto druhy vakcinace jsou pro klienty starší 65 let plně hrazeny zdravotní pojišťovnou,“ říká revizní lékař VoZP Ladislav Hadravský.

V České republice aktuálně probíhá kromě standardního očkování proti covidu-19 také posilování vakcíny třetí dávkou.

Tomuto očkování se také říká booster a zavádí se v případě nízké hodnoty protilátek v těle. U nás se aktuálně doporučuje hlavně občanům starším 60 let, u kterých uběhlo více než 8 měsíců od dokončení ‚prvního‘ očkování,“ vysvětluje Hadravský.

Současně upozorňuje na důležitost očkování proti chřipce. „Ačkoliv nás minulý rok pandemie chřipky minula, lze očekávat, že letos se jí nevyhneme, a zájemci hlavně z řad seniorů by tuto možnost měli probrat se svým praktickým lékařem,“ říká. 

U seniorů se však také zvyšuje potřeba různých léčivých přípravků. V ČR dostupnost léčiv ze zákona zastřešuje takzvaný ochranný limit na doplatky. U lidí nad 65 let činí 1000 korun a od 70 let výše 500 korun. Všechny doplatky nad tuto sumu v jednom roce jim zdravotní pojišťovna vrátí.

Riziko dalších nemocí, které seniory postihují, lze snižovat prevencí a zdravým životním stylem. „Kromě zmiňovaného očkování je zapotřebí udržovat v rámci možností aktivní život, zdravou stravu a nezapomínat na pravidelné kontroly u lékaře. Právě ty pomohou odhalit případné potíže ještě v raném stádiu, kdy s nimi lze efektivně bojovat a snižuje se tak riziko vážnějších potíží,“ nabádá Hadravský.

VoZP přispívá každému seniorovi až 1400 korun na vyšetření v rámci programů PREVENCE a POHYB. Jedná se tak například o příspěvek na vyšetření paměti a kognitivních funkcí nebo na kloubní výživu. Kompletní seznam benefitů a podmínky jejich čerpání jsou dostupné na webových stránkách www.vozp.cz.

Jana Přiklopilová

Klíčová slova: