Volná kapacita ve službě podpora samostatného bydlení Šance

Osobám ve věku od 18 let, které mají sníženou soběstačnost, ji nabízí v Olomouci Klíč - centrum sociálních služeb.

Terénní sociální služba podpora samostatného bydlení Šance je určena osobám ve věku od 18 let (bez omezení horní věkové hranice), které mají sníženou soběstačnost z důvodu lehkého až středního mentálního postižení, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením, žijí v domácnosti (bytě či domě) na území města Olomouce (služba nemá k dispozici vlastní byty) a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Osoby se sluchovým postižením musí být schopné efektivní komunikace prostřednictvím znakového jazyka či alternativní formy dorozumívání.

Volná kapacita v určitém časovém rozsahu je také v denním stacionáři Slunovrat a denním stacionáři Domino (místo poskytování služby - Olomouc). 

Kontaktní údaje i více informací o cílových skupinách a způsobu realizace poskytování uvedených služeb naleznete na https://www.klic-css.cz

 

Andrea Čapková

Klíčová slova: