Vláda prosadila výraznou pomoc pro osoby s poruchou autistického spektra a osoby s demencí

Vláda na svém jednání v pondělí 25. ledna 2021 schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se rozšíří nároky na pořízení motorového vozidla pro osoby s poruchou autistického spektra (PAS) a příspěvek na zvláštní pomůcku pro osoby s demencí. Návrh směřuje rovněž ke zjednodušení administrativy příspěvku na mobilitu i příspěvku na zvláštní pomůcku.

„Jsem ráda, že jsme se na dnešní vládě dohodli na rozšíření nároků na příspěvek až 200 tisíc na pořízení auta pro osoby s poruchou autistického spektra a na příspěvku na zvláštní pomůcku pro lidi s demencí. Těžce zkoušeným pečujícím rodinám tak hodně ulevíme,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Příspěvek na pořízení motorového vozidla pro osoby s PAS

Nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla až do výše 200 tisíc Kč nově vznikne i lidem se závažným funkčním dopadem poruch autistického spektra, aniž je u nich přítomno mentální postižení určité hloubky. Současná právní úprava umožňuje poskytnout osobám s PAS příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla a speciální zádržní systém pouze, pokud mají rovněž mentální retardaci určité závažnosti.

Nově nárok získají i osoby s PAS, u nichž se i přes zavedenou léčbu vyskytují závažné projevy agrese, kvůli kterým např. nemohou využívat prostředky hromadné dopravy.

Ministerstvo práce a sociálních věcí touto změnou podmínek nároku na příspěvek může každoročně pomoci zhruba 500 osobám se závažnými dopady PAS a jejich rodinám.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku i pro osoby s demencí

Mezi ty, kterým vznikne nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku, budou patřit i osoby s demencí. Získají pomoc např. s pořízením plošin, nájezdových ližin, schodolezů, úprav koupelny a WC. V případě úprav koupelny a WC přitom obdrží příspěvek až do výše 350 tisíc Kč, v případě instalace plošiny až 400 tisíc Kč.

Dnes osoby s demencí nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku nemají, je pomáháno jen osobám s retardací (postižením vzniklým do 2 let věku) s pořízením vozidla nebo speciálního zádržního systému.

Demence je závažný zdravotní problém a je jedním z nejčastějších postižení u seniorů. MPSV považuje za nutné tyto osoby a jejich rodiny podpořit, a to mimo jiné s ohledem na očekávaný nárůst počtu osob s demencí.

Zefektivní se řízení v oblasti obou příspěvků

V případě příspěvku na pořízení motorového vozidla bude upraven postup v případě, kdy je cena vozidla známa již před rozhodnutím o nároku. Odpadnou tak např. situace, kdy se nesnižuje výše příspěvku dle ceny vozidla a rozdíl v případě nižší ceny vozidla musí lidé vracet.

U příspěvku na mobilitu se zjednodušuje řízení o zastavení a obnovení výplaty příspěvku. Změny obsažené v zákoně by měly platit od 1. ledna 2022. Úpravy ještě musí schválit Parlament ČR a podepsat prezident republiky.

Tiskové oddělení MPSV

Klíčová slova: