Videozáznamy přednášek

12.05.2015 16:31

 

Dopolední program

Odpolední jednání v sekcích

Přístupnost (nejen) webu – moderuje Radek Pavlíček

Využití ICT při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením – moderuje Hana Potměšilová 

ICT pro osoby se sluchovým postižením – moderuje Hana Kunešová