VIDA

19.06.2014 21:31

Občanské sdružení osob a právnických subjektů, podporuje a pomáhá rozvoji práce VIDA center, podporuje rozvoj uživatelského hnutí a proces destigmatizace osob s duševním onemocněním. S respektem, důvěrou, diskrétností a nestranností vede osoby s duševním onemocněním k seberealizaci, sebeurčení, rozvoji a životaschopnosti.