Veřejné služby a veřejná podpora

Pokračování konference s podtitulem V kontextu fondů EU 2014-2020  se uskuteční 9. prosince 2014 ve Velkém sále MHMP v Praze.

Již 6. ročník výroční konference na téma veřejných služeb a veřejné podpory EU se zaměří na hlavní výzvy nových pravidel veřejné podpory na veřejné služby v kontextu nového programovacího období EU 2014-2020, zejména připravovaných nových operačních programů fondů EU v ČR. Současně si klade za cíl přinést informace o hlavních novinkách v oblasti pravidel veřejné podpory EU na veřejné služby od loňské výroční konference, zejména v oblasti veřejných dopravních služeb a veřejných zakázek.

Od roku 2012 probíhá na úrovni Evropské unie přijímání nových pravidel veřejné podpory EU, více viz http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.htmlLetošní ročník konference představí nová pravidla veřejné podpory EU ve vztahu k veřejným službám poskytovaným na trhu (tzv. služby obecného hospodářského zájmu) v kontextu pravidel upravujících čerpání prostředků z ISIF v novém programovacím období 2014-2020. Bude navazovat na dvoudenní konferenci na téma veřejných služeb konanou v Praze v červnu tohoto roku.

Konkrétně se bude konference zabývat zejména:

·        novým vysvětlením a upřesněním pojmu „veřejná podpora“ ze strany Evropské komise;

·        místem a dopadem pravidel veřejné podpory na poskytování spolufinancování z ISIF, zejména postavením pravidel veřejné podpory jako ex ante kondicionality čerpání podpor z ISIF a určením míry spolufinancování u tzv. „operací, které po dokončení vytvářejí čistý příjem“ dle čl. 61 Nařízení Evropského Parlament a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 12. 2013;

·        vývojem a novinkami v obecných pravidlech veřejné podpory na služby obecného hospodářského zájmu, včetně režimu podpory de minimis na tyto služby;

·        novým výkladovým stanoviskem EK týkajícím se veřejné podpory ve veřejné dopravě a zadávání veřejných dopravních služeb;

·        vztahem nových pravidel veřejné podpory (zejména na služby obecného hospodářského zájmu) a nových zadávacích směrnic EU;

·        vztahu mezi novým nařízením o blokových výjimkách a veřejnými podporami na veřejné služby; a novými pravidly týkajícími se transparentnosti poskytování veřejných podpor.

 

Zajímá Vás, jaké budou změny a praktické dopady nové regulace veřejné podpory zejména na Vaše projekty fondů EU v oblasti veřejných služeb?

Přijďte a načerpejte nové poznatky od zkušených odborníků na oblast veřejné podpory, veřejných zakázek a fondů EU dne 9. prosince 2014 na magistrátu hlavního města Prahy.

Využijte zvýhodněné ceny pro NNO, kterou jsme pro vás připravili – 1 800,- Kč (+ 21% DPH). Cena zahrnuje vstup na konferenci, celodenní občerstvení, materiály v tištěné podobě, elektronický sborník prezentací a souvisejících materiálů.

Další informace o konferenci můžete nalézt na níže uvedených odkazech.

 

ÚVOD KONFERENCE   |   PROGRAM   |   POPLATKY  |   ON-LINE REGISTRACE

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.