Veřejná přednáška v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících

13.11.2013 21:29

V pátek 15. listopadu o vybraných otázkách výuky znakových jazyků: 1. znakové jazyky a Evropský referenční rámec pro jazyky, 2. ozvěny z konference LESICO.

Přednáší Mgr. Radka Nováková

Datum, čas: pátek 15. 11. 2013, 9.10-10.40
Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Simultánní tlumočení český znakový jazyk/mluvená čeština a simultánní přepis do psané češtiny zajištěny.

Klíčová slova: