Večer s Českou kvalitou poprvé ocenil nejlepší domov pro seniory

21.12.2013 17:41

Informaci o slavnostní události včetně několika fotografií přináší poslední letošní vydání časopisu Sociální služby.

11. ročník prestižní společenské události Večer s Českou kvalitou, který je součástí vládního projektu Česká kvalita, letos mezi mnoha výjimečně kvalitními výrobky a službami poprvé ocenil také domov pro seniory v uplynulém období nejlépe hodnocený systémem Značka kvality v sociálních službách – stal se jím Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou.

Prosincové číslo Sociálních služeb nabízí jako vždy řadu odborných textů, informací a inspirativních zkušeností z různých oblastí souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Mimo jiné přináší poslední díly seriálů o adiktologických službách, o zdravotně-sociální péči pro osoby bez domova a o teatroterapii. Dále v tomto čísle čtenáři najdou např. článek slovenské autorky Júlie Hlavačkové o aktivizaci jako prostředku komunikace se seniory s různými druhy postižení, první část pohledu na internetové poradenství od Petry Štarkové, představení projektu online tlumočení pro neslyšící od Lucie Křesťanové či příspěvek Kanceláře veřejného ochránce práv k otázce práv osob se zdravotním postižením při využívání vodicích a asistenčních psů. Právní poradna časopisu tentokrát odpovídá na otázky spojené s problematikou jmenování a odvolávání vedoucích pracovníků, představuje úskalí spojená s mobiliárními exekucemi a přináší také odpovědi MPSV na časté otázky spojené s nastavením fakultativních činností v sociálních službách.

V posledním letošním vydání najdou čtenáři rovněž aktuální informace o aktivitách Institutu vzdělávání APSS ČR, zprávu o vyhlášení výsledků projektu společnosti SCA „Poslání pečovat“ a o zahájení nového ročníku „Dobré duše“, iniciativy společnosti Hartmann-Rico směřující k oceňování dobrovolníků. K dispozici jsou samozřejmě i pravidelné Střípky z domova a další informace.

Klíčová slova: