V Táboře roste kvalita poskytovaných služeb pro občany

Grant podpořil organizaci Centrum Kaňka, která pomáhá postiženým dětem a jejich rodinám.

Město Tábor se dlouhodobě snaží zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb a zlepšovat tak kvalitu života občanů ve městě a přilehlém okolí. Daří se to mimo jiné zásluhou grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme, který pravidelně vyhlašuje Nadační fond Tesco s cílem podporovat projekty neziskových a příspěvkových organizací v regionu. Během nedávných komunitních dní v Táboře převzala finanční šek ve výši 45 000 Kč vítězná organizace 13. kola programu – Centrum Kaňka.

„Jsme hrdí na to, že můžeme podporovat projekty a organizace, které jsou pro naše spolupracovníky a zákazníky v komunitách, kde žijeme a pracujeme, skutečně důležité. Náš unikátní grantový program „Vy rozhodujete, my pomáháme“, ale také každodenní darování potravinových přebytků, sbírky potravin a školních pomůcek pro potřebné jsou výstižnými příklady toho, jak každý den pomáháme komunitám,“ uvedl na komunitních dnech v Táboře manažer komunikace pořádající společnosti Michal Vaňáček. 

Centrum Kaňka je zařízení, které poskytuje komplexní péči o děti s postižením a jejich rodiny. Zdaleka se nejedná o první podpořenou regionální organizaci v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Dříve již v zákaznickém hlasování uspěla například Diakonie Rolnička, která od roku 1994 pomáhá dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením.

Grantový program „Vy rozhodujete, my pomáháme“ podpoří i další dobročinné projekty. Momentálně probíhá již jeho 14. kolo, ve kterém mohou neziskové a příspěvkové organizace z Táborska až do 3. listopadu přihlásit své projekty zaměřené na zlepšení kvality života ve městě a jeho okolí. V rámci celé České republiky budou vítězné projekty podpořeny celkovou částkou přesahující 3 miliony korun.

Karel Smetana

 

 

Klíčová slova: