V hledáčku telemedicína v onkologii

Letošní vzdělávací kampaň pro pacienty, pacientské organizace i veřejnost zahájil u příležitosti Světového dne rakoviny Hlas onkologických pacientů.

V České republice existuje mnoho organizací, které se zaměřují na zvyšování povědomí o prevenci a léčbě jednotlivých typů nádorových onemocnění. Existují však společná zastřešující témata týkající se všech onkologických onemocnění jako je např. legislativní zakotvení potřeb pacientů, sociální problematika či aktuálně, ve spojení se současnou pandemií COVID-19, velmi debatovaná telemedicína. Platforma Hlas onkologických pacientů se letos rozhodla zaměřit svoji pozornost také na tuto oblast z pohledu jejího přínosu pro onkologické pacienty. 

Hlas onkologických pacientů aktuálně připravuje webináře na téma Telemedicína, které seznámí pacienty nejen s možnostmi moderních technologií, ale i právním a etickým rámcem této problematiky včetně pohledu lékařů. 

První webinář MUDr. Tomáše Doležala již proběhl, další dva se konají 15. a 25. února 2021 online.

Dalším krokem potom bude dotazníkové šetření mezi onkologickými pacienty, které by mělo odpovědět na otázky, jaká jsou přání a potřeby pacientů na vzdálené poskytování zdravotních služeb, konzultací s lékařem apod. a měl by být přínosem k možné postupné implementaci telemedicíny do onkologické péče v ČR.

Právní prostředí na poskytování telemedicíny není v ČR zdaleka připraveno, a proto bude HOP usilovat také o včasné přijetí zákona o elektronickém zdravotnictví.

Telemedicína bude v nějaké podobě zcela jistě také součástí Národního onkologického programu, který připravuje Česká onkologická společnost za aktivní spolupráce dalších stakeholderů včetně pacientů a HOP. Hlas onkologických pacientů tak chce ve spolupráci s lékaři a ostatními odborníky přispět ke zvýšení zdravotní gramotnosti široké veřejnosti. 

„Telemedicína by neměla být pro pacienty a lékaře překážkou, ale naopak příležitostí, jak co nejefektivněji využívat a poskytovat zdravotní péči,“ shrnuje celou kampaň Ivana Plechatá, koordinátorka HOP.

U příležitosti Světového dne rakoviny zveřejnila včera Evropská komise dlouho očekávaný Plán boje proti rakovině (European Beating Cancer Plan) s mottem: „Bojujme proti rakovině společně“. HOP tento plán velmi vítá stejně jako koalice European Cancer Patient Coalition (ECPC), jejímiž členy jsou některé organizace Hlasu onkologických pacientů.

O Hlasu onkologických pacientů (HOP)

Platforma Hlas onkologických pacientů (HOP) sdružuje pacientské a podpůrné organizace, které se zasazují o naplňování zdravotních, sociálních a psychologických potřeb pacientů s onkologickým a hemato-onkologickým onemocněním.

Momentálně spolupracuje ve složení: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie, z.s., ONKO Unie, o.p.s., Dialog Jessenius, o.p.s., Průvodce pacienta, z.ú., Asociace mužů sobě z.s., České ILCO, z.s., Veronica, z.ú., Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s., Lymfom Help, z.s. a Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN). 

 

Ivana Plechatá

Klíčová slova: