V Česku startuje unikátní styl výuky angličtiny

20.02.2013 19:33

Vznikl na základě dlouholetých výzkumů neurovědců, po deseti letech používání ve světě a loňském pilotním ověření začíná naostro také v ČR. Program byl s prokazatelnými výsledky testován u dětí - od těch se speciálními potřebami až po nadprůměrně nadané, u studentů, dospělých i seniorů. U všech došlo k výraznému zlepšení kognitivních funkcí mozku.

Zcela nový styl výuky angličtiny založený na dlouholetých výzkumech předních světových neurovědců se dostává do České republiky. Vloni od července probíhal pilotní program, letos  se začíná „naostro“. Po celém světě se používá přes deset let.
Celá výuka probíhá formou počítačové hry.

„Je to vlastně vědecký program převlečený za dětskou počítačovou hru,“ přiblížila Michaela Tilton, která si o tomto stylu výuky přečetla před čtyřmi lety v knize o plasticitě mozku a tak ji nadchla, že licenci na provoz programů firmy Scientific Learning s názvy Fast ForWord a Reading Assistant zakoupila.

Studenti pomocí cvičení podobných počítačové hře trénují kognitivní funkce jako je paměť, soustředění, zpracování a řazení informací. K tomu se využívá technika, která současně umožní vytvoření správné reprezentace všech 44 foném anglického jazyka v mozku. To způsobí, že studenti angličtinu lépe vnímají, snadněji jí rozumí a začínají v ní přemýšlet. Celý jejich postup sleduje na dálku lektor, který je má na starosti. Ten pak dává zpětnou vazbu a nabízí pomocné výukové materiály a cvičení v případě potřeby. 

„Ve světě tento způsob výuky používají i jazykové školy a kombinují výuku s tradičními kurzy, které jsou pak výrazně efektivnější. V Česku teprve hledáme partnery z řad jazykových škol, kteří by tuto efektivní metodu zařadili do své nabídky jazykového vzdělávání,“ doplnila Michaela Tilton.

Tato výuka je vhodná jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé, kteří si potřebují rychle vylepšit angličtinu například před důležitým pohovorem či pracovní cestou. Využívají ji i studenti připravující se na studium v zahraničí. Už po třech měsících studenti pocítí zlepšení. Je potřeba se studiu věnovat minimálně 30 minut pětkrát týdně.

Metoda je rozšířená ve více než 40 zemích světa a zvlášť velké oblibě se těší v asijských zemích. Právě zkušenosti z těchto zemí ukazují, že po dvou až třech letech intenzivního tréninku s těmito programy se studenti dostávají na takovou úroveň angličtiny, že jsou schopni v tomto jazyce studovat i pracovat.

Program vznikl na základě vědeckého bádání týmu neurovědců v čele s Mikem Merzenichem. Svůj dlouholetý výzkum se rozhodli převést z laboratoře do praxe a program původně určený dětem s poruchami učení začali zkoušet. Přitom zjistili, že má mnohem širší uplatnění, než původně předpokládali. Program byl s prokazatelnými výsledky testován u dětí - od těch se speciálními potřebami až po nadprůměrně nadané, u studentů, dospělých i  seniorů. U všech došlo k výraznému zlepšení kognitivních funkcí mozku. Zdokonalila se jejich schopnost učit se. Tím se nejen snadněji naučili druhý jazyk, ale mělo to pozitivní vliv na celkové akademické výsledky.

K tomu, aby zájemci mohli tento styl výuky angličtiny používat, stačí mít připojení na internet a kvalitní sluchátka. Registrace probíhá na stránkách www.scilearn.cz.

(mt)

Klíčová slova: